Można już występować o jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

Można już występować o jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. do katalogu świadczeń, o które mogą się ubiegać rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, zostało dodane jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, ze zdiagnozowanym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zasady jego przyznawania zostały określone w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za […]