Powstanie nowa służba mundurowa.

Powstanie nowa służba mundurowa.

Koniec z nielegalnym wydobywaniem kopalin. Od 1 stycznia ma powstać nowa formacja zbrojna – Straż Geologiczna, która będzie walczyć z nielegalnym wydobywaniem m.in. węgla, piasku czy bursztynu. Nowa formacja ma być uzbrojona w broń krótką, karabiny, a nawet miotacze gazu.   Straż Geologiczna Będzie to “państwowa, umundurowana formacja uzbrojona posiadająca m.in. uprawnienie do legitymowania osób podejrzanych […]