❗❕PODATKI I WAŻNE DATY. PIT-11❗❕

Przypominamy:Podatki

Dzisiaj (28 lutego) mija termin na złożenie druku PIT-11. 
Termin ten dotyczy firm, które zatrudniają ponad pięciu pracowników. Ich obowiązkiem jest przekazanie formularza do urzędu skarbowego drogą elektroniczną (do pracowników w dowolnej formie).

Płatnicy rozliczający od jednego do pięciu podatników musieli wysłać wypełnione druki do 31 stycznia.

♦ Pracodawca (lub zleceniodawca) musi dostarczyć druk nie tylko do urzędu skarbowego, ale także do osoby zatrudnionej.

Sankcje
Niedostarczona informacja podatkowa w najgorszym wypadku może zostać potraktowana jako przestępstwo skarbowe. Karę wymierza sąd.

♦ Czynny żal
Osoby, które nie złożyły w terminie informacji PIT-11, mogą skorzystać z tzw. czynnego żalu (nie podlegają wtedy karze za popełnione przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe). W tym celu muszą zawiadomić urząd skarbowy o popełnionym czynie ujawniając jego istotne okoliczności. Zawiadomienie takie powinno zostać dokonane jak najszybciej, gdyż będzie ono bezskuteczne, jeżeli zostanie złożone w czasie, kiedy organ ścigania sam zorientuje się o niezłożeniu przez daną osobę formularza PIT-11

 Ważne
Podatnikowi zawsze przysługuje czas na złożenie korekty zeznania podatkowego. Podane informacje można poprawić przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożyło się deklarację.

♦ PIT-11 dotyczy każdego pracownika (czy zleceniobiorcy), za którego firma nie składa deklaracji podatkowej. Na druku znajdują się zapisy o dochodach, zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ubiegły rok. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden trafia do urzędu skarbowego, drugi – na ręce podatnika, który na tej podstawie wypełnia właściwe zeznanie roczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *