Polski Ład – zmiany w składkach na ubezpieczenie zdrowotne od 01 stycznia 2022

Polski Ład – zmiany w składkach na ubezpieczenie zdrowotne od 01 stycznia 2022

Ustawa o Polskim Ładzie została podpisana przez Prezydenta i oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Od 1 stycznia 2022 r. przede wszystkim zmieni się sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i w podatku liniowym wysokość tej podstawy będzie ustalana w oparciu o rzeczywisty dochód […]

Przedłużenie sporządzenia CIT za 2020 rok

Przedłużenie sporządzenia CIT za 2020 rok

Ze względu na trwającą epidemię Ministerstwo Finansów postanowiło przedłużyć termin na składanie deklaracji CIT za 2020 rok. Przedsiębiorcy zyskali czas do 30 czerwca 2021 roku. Przedłużenie to dotyczy podatników, których rok obrotowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 roku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i […]

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 r. ostatnia grupa podmiotów musi wdrożyć pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do tej grupy należą pozostałe podmioty, które nie były objęte tym obowiązkiem we wcześniejszych terminach oraz podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych. Wynika to z art. 134 ust. 1 pkt 4 i art. 137 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342). Ustawa o PPK nakłada […]

Tarcza 4.0. Mikroprzedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki

Tarcza 4.0. Mikroprzedsiębiorcy nie muszą już składać wniosków o umorzenie pożyczki

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw mieli obowiązek wysłać wniosek o jej umorzenie po trzech miesiącach od jej otrzymania. Teraz już oficjalnie wiadomo, że są z tego obowiązku zwolnieni. JEDEN WARUNEK: W ciągu dalszym przedsiębiorcy musza spełnić podstawowy warunek – o którym wiadomo już było wcześniej. Muszą nadal prowadzić działalność gospodarczą przez trzy […]

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca

Od dziś obowiązuje nowa matryca stawek VAT na niektóre produkty. Obniżone stawki Zgodnie z nową matrycą VAT,  obniżka stawki podatku od towarów i usług obejmuje: Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne (migdały, pistacje) , skórki owoców cytrusowych lub melonów – do 5 procent, czyli zostaną objęte stawką jak wszystkie owoce (obecnie są opodatkowane 8-procentową […]

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – 5 TYSIĘCY BEZZWROTNEJ POŻYCZKI

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – 5 TYSIĘCY BEZZWROTNEJ POŻYCZKI

W sobotę 18 kwietnia weszły w życie znowelizowane przepisy tarczy antykryzysowej, dzięki której osoby posiadające jednoosobową działalność oraz mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników mogą ubiegać się o bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tysięcy złotych. Zgodnie z pierwotną wersją tarczy antykryzysowej, pożyczka miała być udzielana jedynie firmą, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika, a jej umorzenie mogło […]