Oferta

photo-1430165558479-de3cf8cf1478

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu następujące usługi:

Prowadzenie podatkowej książki przychodów-rozchodów oraz innych ewidencji:
• pomoc przy rejestracji podmiotów gospodarczych
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
• rozliczenia z ZUS właścicieli firmy
• reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej

Prowadzenie kadr i płac:
• prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
• kalkulacja wynagrodzeń
• sporządzanie list płac
• kompleksowe rozliczanie umów o dzieło i zleceń
• prowadzenie rozliczeń z ZUS
• sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych

Prowadzenie ksiąg handlowych:
• otwarcie ksiąg rachunkowych
• opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta
• rejestracja podmiotów gospodarczych
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
• sporządzanie raportów dla Zarządu

Usługi Informatyczne:
• tworzenie i prowadzenie stron internetowych
• aktywne prowadzenie mediów społecznościowych
• tworzenie, zarządzanie i konserwacja sieci komputerowych
• administracja stanowiskami komputerowymi
•tworzenie, zarządzanie i archiwizacja baz danych


photo-1462826743322-63f0fbb29f87

Ponadto gwarantujemy:

– profesjonalizm – oparty na dużym doświadczeniu z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego zdobywanym od 1998 roku.

– dyskrecję – zapewniamy całkowitą poufność  wszelkich informacji dotyczących Klienta zarówno w trackie jak i po zakończeniu współpracy.

– skupienie się na Kliencie – dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.

 mobilność – gwarantujemy ciągły dostęp do Naszego Biura w formie telefonicznej, mailowej oraz bezpłatny dojazd do Klienta.