Powstanie nowa służba mundurowa.


Koniec z nielegalnym wydobywaniem kopalin.
Od 1 stycznia ma powstać nowa formacja zbrojna – Straż Geologiczna, która będzie walczyć z nielegalnym wydobywaniem m.in. węgla, piasku czy bursztynu. Nowa formacja ma być uzbrojona w broń krótką, karabiny, a nawet miotacze gazu.

 05b04133-de82-4213-8436-1c71402fec46

Straż Geologiczna
Będzie to “państwowa, umundurowana formacja uzbrojona posiadająca m.in. uprawnienie do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, noszenia broni palnej, czy nakładania grzywien w drodze mandatu karnego”

Straż Geologiczna będzie częścią nowego urzędu – Państwowej Służby Geologicznej. Przejmie on kluczową część majątku Państwowego Instytutu Geologicznego. Na finansowanie Służby Geologicznej resort przeznaczy część opłat za eksploatację kopalin, które teraz idą na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zyskamy nawet miliard złotych
Ministerstwo Środowiska szacuje, że straż geologiczna przyczyni się do zwiększenia wykrywalności przestępstw, polegających na nielegalnym wydobywaniu kopalin i wylicza, że budżet może zyskać dzięki tym działaniom nawet do miliarda złotych.

 

wydobycie_bursztynu

Nielegalne wydobycia
Jednym z najgłośniejszych przypadków nielegalnego wydobycia była sprawa z Rudy Śląskiej. Dwie koparki wydobywały tam węgiel, piasek i piaskowiec. Długo nikt nie zauważył, że kopiący działają nielegalnie, nikt ich nie kontrolował, ponieważ w pobliżu było dużo innych ciężkich maszyn, pracujących przy budowie.

  
Koszt Utrzymania
25 mln zł to koszt utrzymania Polskiej Służby Geologicznej w pierwszym roku jej funkcjonowania.
Kto będzie mógł zostać strażnikiem geologicznym?
Strażnikiem będzie mogła zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada wyłącznie obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdofot_wojciech_strozyk_bylo_6332612lność do czynności prawnych. Ponadto kandydat nie może być skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego. Aby móc zostać strażnikiem geologicznym kandydat musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, być sprawny  pod względem fizycznym i psychicznym i dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *