Uwaga przedsiębiorcy!

Uwaga przedsiębiorcy!

Przedsiębiorca nie może świadczyć usług, jeżeli nie posiada wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jednak rejestracja do CEIDG jest bezpłatna. Niestety bardzo często osoby, zwłaszcza te, które niedawno założyły własną działalność, dostają pismo od komercyjnych rejestrów, których nazwa ze względu na podobieństwo automatycznie kojarzy się z jedynym, oficjalnym spisem przedsiębiorców (CEIDG).   […]