Indywidualne rachunki podatkowe od 1 stycznia 2020 r.

W grudniu po raz ostatni zapłacimy PIT, CIT i VAT na stare konta skarbówki.
Od Nowego Roku zarówno przedsiębiorcy jak i osoby prywatne będą opłacać podatki na swój indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek).
Numer takiego rachunku można wygenerować już teraz – podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym lub wchodząc na oficjalną stronę Ministerstwa WEJDŹ 

Obecny system, w którym przelewy wykonujemy na konto właściwego urzędu skarbowego (każdy podatek oddzielnie)
będzie funkcjonował tylko do końca 2019 r. !

.

Jak było?
Dotychczas przedsiębiorcy zobowiązani są do wpłacania różnych rodzajów podatków na różne, oddzielne rachunki bankowe. Większość przedsiębiorców dokonywało co miesiąc kilku przelewów (PIT, CIT i VAT) na różne konta urzędu skarbowego. W dodatku zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana siedziby firmy, która wiąże się ze zmianą urzędu skarbowego, pociągała konieczność zmiany każdego z rachunków bankowych, na które przelewamy poszczególne podatki.

.


UWAGA
Pewność właściwego wygenerowania numeru konta bankowego mamy tylko wtedy kiedy korzystamy z oficjalnego generatora! WEJDŹ 
Każdy inny sposób, czy to za pomocą  innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem bądź SMS-em mogą być próbą wyłudzenia.

.


ABY WYGENEROWAĆ RACHUNEK MUSISZ TYLKO:
Wejść na podaną wyżej stronę i podać:

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Wygenerowanie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Sam generator jest aktywny 24/7 więc zawsze możemy upewnić się czy prawidłowo zapisaliśmy nasz numer rachunku.

Z czego będzie się składać twój mikrorachunek podatkowy

Pamiętaj aby prawidłowo podać swój identyfikator podatkowy,
to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.

.

Zmiana na plus?
System, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku ma przede wszystkim ułatwić i usprawnić wykonywanie przelewów za zobowiązania podatkowe. Wygenerowany raz mikrorachunek pozostanie z nami już na zawsze, bez względu na to czy zmienimy miejsce zamieszkania czy siedzibę firmy. Ograniczy to również pomyłki związane z wykonaniem przelewów na niewłaściwe konta i zapewni szybszą obsługę podatników np. przy wystawianiu zaświadczeń o niezaleganiu z płaceniem podatków.

.


Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat PIT, CIT i VAT.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

.

Co z innymi podatkami?
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy opłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.).


Należy pamiętać, że nowy przelew zostanie zawsze zaliczony na poczet najstarszych zaległości.

.

Przelew za inna osobę
Istnieje możliwość zapłaty podatku za podatnika na jego mikro rachunek podatkowy. Mogą to zrobić:

 • członkowie najbliższej rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez ograniczeń kwotowych,
 • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym,
 • każda osoba trzecia, jeśli kwota VAT nie przekracza 1.000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Podatek, którego wysokość przekracza 1.000 zł, może zostać zapłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. W przeciwnym razie wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *