Kasy fiskalne online obowiązkowe dla mechaników samochodowych już od 1 stycznia 2020r.


Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas fiskalnych online, które w myśl ustawy w niedalekiej przyszłości mają całkowicie zastąpić kasy z papierową rolką, a ich głównym zadaniem oprócz ewidencji sprzedaży będzie automatyczna przesyłka wszystkich danych do skarbówki. Choć zastosowanie nowych urządzeń jest dobrowolne, są branże, które zostaną objęte obowiązkiem używania kas online już od 1 stycznia 2020r.

Kogo dotyczy obowiązek:

a) firm świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) sprzedawców benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Firmy powyżej mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu dotychczasowych kas do 31 grudnia 2019 r.
Od 1 stycznia 2020 roku są zobowiązani używać kas online
.


Ulga na zakup kasy online

Dokonując zakupu kasy fiskalnej online podatnicy mogą skorzystać z ulgi w wysokości 90% ceny jej zakupu netto, nie więcej niż 700 zł jeżeli zakup kasy fiskalnej online nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Ulga przysługuje podatnikom którzy:

● znajdują się w grupie przedsiębiorców zobowiązanych do używania kas online i rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej w obowiązującym terminie,

● przed zakupem kasy fiskalnej online nie korzystali z kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online nie przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy dobrowolnie wymieni dotychczasową kasę fiskalną na kasę fiskalną online.

Uwaga:
Od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje wyłącznie tylko na kasy online.
Nie ma zatem możliwości skorzystania z ulgi w przypadku zakupu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.


Ważne:
Przedsiębiorcy mają obowiązek przeszkolić pracowników w zakresie korzystania z kas fiskalnych online.

Kasy fiskalne online. Terminy dla pozostałych firm:

 *31 grudnia 2019 roku – w przypadku świadczenia usług w zakresie:
● wymiany, bieżnikowania, zakładania, regenerowania i naprawy opon lub kół pojazdów silnikowych lub motorowerów oraz naprawy tych pojazdów,
● sprzedaży oleju napędowego, benzyny silnikowej oraz gazu do napędów silników spalinowych

30 czerwca 2020 roku – w przypadku świadczenia usług w zakresie:
● wyżywienia świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne (również w trybie sezonowym),
● krótkotrwałego zakwaterowania,
● sprzedaży brykietu, węgla i podobnych paliw stałych z węgla oraz materiałów przeznaczonych do celów opałowych w tym węgla brunatnego, półkoksu i koksu,

31 grudnia 2020 roku – w przypadku świadczenia usług:
● fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
● prawniczych,
● w zakresie opieki medycznej (lekarze i lekarze dentyści),
● budowlanych,
● związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (w zakresie wstępu).

_____________________________

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *