Zerowy PIT dla młodych!

Zerowy PIT dla młodych!

Z dniem 1 sierpnia 2019 weszły w życie nowe przepisy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia od dnia 1 sierpnia br. nie muszą płacić podatku dochodowego. Z art. 21 ust. 1 punkcie 148 ustawy o PDOF wynika, że zwolnienie obejmuje przychody ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, wskazanych w art. 12 […]