Zerowy PIT dla młodych!

PC15_229

Z dniem 1 sierpnia 2019 weszły w życie nowe przepisy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia od dnia 1 sierpnia br. nie muszą płacić podatku dochodowego. Z art. 21 ust. 1 punkcie 148 ustawy o PDOF wynika, że zwolnienie obejmuje przychody ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, oraz przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 tej ustawy. Nie dotyczy ono przychodów uzyskiwanych z umów o dzieło, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Limit kwotowy zwolnienia w 2019 roku wynosi 35.636,67. Wynika on z tego iż zwolnienie w roku 2019 będzie obowiązywało przez 5 miesięcy. Do ustalenia limitu zwolnienia nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku oraz przychodów, od których zaniechano poboru podatku. Od roku 2020 limit kwotowy będzie wynosił 85.528,00.

Aby skorzystać z ulgi w podatku dochodowym w roku 2019 podatnik musi złożyć pracodawcy oświadczenie, że jego dochody będą w całości korzystały ze zwolnienia w roku 2019. W przypadku nie złożenia oświadczenia ulgę w podatku dochodowym będzie można rozliczyć w zeznaniu rocznym. Zwolnienie może mieć zastosowanie do każdej płatności wypłaconej od dnia 1 sierpnia 2019 r. nawet, jeżeli są to należności za miesiące poprzednie (np. za lipiec)

Od roku 2020 ulga będzie odliczana automatycznie bez żadnego wniosku do kwoty 85.528,00 Powyżej tej kwoty płatnik będzie pobierał zaliczkę na podatek dochodowy. Podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie, żeby podatek dochodowy był pobierany wcześniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *