Tarcza Antykryzysowa – Zwolnienie ze składek zus, świadczenie postojowe, odroczenie terminu płatności ZUS

Z dniem dzisiejszym weszła w życie ustawa, które ma zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jej najważniejsze założenia:
– zwolnienie na 3 miesiące ze składek na ZUS  dla: mikrofirm oraz osób samozatrudnionych,
– świadczenie przestojowe wysokości 2 tys. zł dla prowadzących działalność,
– odroczenie terminu spłaty zus,

.

1) ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA ZUS PRZEZ TRZY MIESIĄCE:
– dotyczy jednoosobowych działalności oraz firm zatrudniających do 9 pracowników.

* JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ:
Państwo przez 3 miesiące pokryje składki ZUS za przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. z przychodem za marzec do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.
Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.
Przedsiębiorca zachowa prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podległa dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.


*  FIRMY Z PRACOWNIKAMI

Ze zwolnienia na 3 miesiące ze składek na ZUS  dla mikrofirm (zatrudniających do 9 osób), mogą skorzystać te firmy, które w 2018 i 2019 roku miały mniej niż 2 mln euro przychodu.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają te firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

.

2) ŚWIADCZENIA POSTOJOWE DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI:

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15 681 zł).
Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br.

.

3) ODROCZENIE TERMINU OPŁATY SKŁADEK ZUS

Jeśli nie spełnia się kryteriów zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące, można wystąpić o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek – bez dodatkowej opłaty. Dzięki temu można opłacić składki ZUS w dłuższym czasie.
Ważne:
– Jeśli wniosek zostanie złożony przed terminem płatności składek, nie poniesie się żadnych kosztów związanych z ulgą.
– Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

WNIOSKI:

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,

RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,

RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

– za pośrednictwem poczty,

– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *