Uwaga przedsiębiorcy!

18082010-uwaga


Przedsiębiorca nie może świadczyć usług, jeżeli nie posiada wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
jednak rejestracja do CEIDG jest bezpłatna.wykrzyknik1

Niestety bardzo często osoby, zwłaszcza te, które niedawno założyły własną działalność, dostają pismo od komercyjnych rejestrów, których nazwa ze względu na podobieństwo automatycznie kojarzy się z jedynym, oficjalnym spisem przedsiębiorców (CEIDG).

 

Oszuści:

Jednym z takich przypadków jest list z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF), w którym przedsiębiorcy informowani są o nowym regulaminie i konieczności wniesienia fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 295 złotych.

♦ Fakultatywnej, czyli nieobowiązkowej i dobrowolnej. Jednak samo pismo na pierwszy rzut oka wygląda wiarygodnie, a jego autor powołuje się na konkretne ustawy, od których może zakręcić się w głowie.

♦ Dołączony do listu blankiet opłaty, zawiłość przytoczonych przepisów i urzędowo brzmiące sformułowania, mogą wprowadzić w błąd, szczególnie młodych i niedoświadczonych przedsiębiorców.

wykrzyknik1

Na co zwrócić uwagę?

Podejrzenia jednak może wzbudzić fakt, że nadawca listu nie podaje kontaktu telefonicznego, a pod listem nie jest podpisana żadna osoba. Z kolei jeśli wejdziemy na podaną w piśmie stronę internetową, automatycznie przekieruje nad do ostrzeżenia od Ministerstwa Rozwoju. [www.ceidg.gov.pl]

 

Co robić w przypadku otrzymania takiej wiadomości?
Większość przedsiębiorców ją ignoruje i utylizuje, jednak sprawę można zgłosić do Ministerstwa Rozwoju, która potem kieruje ją do prokuratury jako podejrzenie przestępstwa wyłudzenia korzyści majątkowej Art. 286. § 1 KK.

“Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 

Przykładowy list, który również otrzymała nasza firma:

oszusci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *