WAŻNE ZMIANY W PRAWIE. Zmasowane kontrole skarbowe i surowsze kary za fałszowanie faktur.

Już dziś (1 marca 2017) wchodzą w życie nowe regulacje prawne, które mają zreformować skarbówkę.  Pracę nie tylko rozpoczyna Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), ale również zaostrza się Kodeks karny za przestępstwa skarbowe.

♦ KAS = Krajowa Administracja Skarbowa
To połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

  • Uprawnienia
    Kontrola bez uprzedzenia, dostęp do dokumentów firmowych objętych tajemnicą oraz wykorzystanie psów tropiących. Poza wyjątkami związanymi z przepisami BHP, pracowników celno-skarbowych podczas kontroli nie będzie obowiązywać konieczność uzyskania przepustki czy nadzoru.
  • Zadania
    Główne zadanie to zapobieganie przestępczości m.in. wyłudzeniom VAT. KAS będzie odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

20170112_KAS_struktura
♦ WAŻNE. Zaostrzenie kar za fałszowanie faktur.

Wystawianie fikcyjnych faktur oraz podrabianie lub przerabianie faktur zostało usankcjonowane jako nowa kategoria przestępstw, a za ich popełnienie przewidziano surowe kary. Przestępcy mogą spędzić w więzieniu nawet 25 lat.

Jakie sankcje?

  • Samo podrobienie lub przerobienie faktury w zakresie mogącym mieć znaczenie dla wymiaru podatku lub jego zwrotu, a także użycie takiej faktury jako prawdziwej zagrożone będzie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
  • Jeżeli sprawca uczyni sobie z tego procederu stałe źródło dochodu albo kwota należności ogółem uwidocznionej na fakturze (fakturach) przekroczy 5.000.000 zł, trzeba będzie liczyć się z karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.
  • Fałszerstwa, w przypadku których kwota na fakturze (fakturach) okaże się większa niż 10.000.000 zł, będą traktowane jak najcięższe zbrodnie. Przewidziano za nie karę więzienia na czas nie krótszy niż 5 lat albo 25 lat pozbawienia wolności.
Analogiczne konsekwencje wiążą się z używaniem sfałszowanej faktury (faktur).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *