Kolejne ważne zmiany dla firm! Nowe zasady kontroli podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 1 stycznia 2017 r. już nie tylko największe firmy, lecz także małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały obowiązek przekazywania w formie elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT poprzez Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

1_jpk

 

Co to oznacza?

Przedsiębiorcy co miesiąc będą musieli – na żądanie urzędników skarbowych – generować specjalny plik z danymi z ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, danych z magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów.

 

Od kiedy?

Początkowo firmy będą zobowiązane do wysyłania pliku JPK_VAT, który obejmuje ewidencje zakupu i sprzedaży VAT:

 • Duże podmioty już od 1 lipca 2016r.
 • Od 1 stycznia 2017r. – małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Od 1 stycznia 2018r. – mikroprzedsiębiorcy.

Pozostałe pliki JPK:

 • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Czym jest JPK?

Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego za dany okres. W teorii podatnik wysyła specjalny plik stworzony z użyciem oprogramowania zapewnionego przez Ministerstwo Finansów poprzez specjalną bramkę internetową.

 

jpk_obszary

Z czego składa się Jednolity Plik Kontrolny?

 1. księgi rachunkowe
 2. wyciąg bankowy
 3. magazyn
 4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 5. faktura VAT
 6. podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
 7. ewidencja przychodów (ryczałt)

Struktury logiczne JPK

 

1. Księgi rachunkowe (JPK_KR) – m.in. zestawienia obrotów i sald, dane dotyczące dowodów księgowych, zapisy na kontach księgi głównej i w księgach pomocniczych;

2. Wyciąg bankowy (JPK_WB) – m.in. saldo początkowe i końcowe wyciągu, numer IBAN rachunku, dane o poszczególnych transakcjach;

3. Magazyn (JPK_MAG) – m.in. informacje o ruchu towarów w magazynie (przyjęciu, wydaniu i rozchodzie);

4. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) – jedna z najważniejszych struktur, zawiera m.in. wszystkie informacje o zakupie i sprzedaży VAT (np. datę sprzedaży, numery dokumentów, informacje o wystawcach faktur);

5. Faktury VAT (JPK_FA) – m.in. dane z faktur sprzedaży (faktury zakupu nie podlegają strukturze JPK);

6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – strukturę sporządzają wyłącznie przedsiębiorcy z KPiR w formie elektronicznej;

7. Ewidencja przychodów (JPK_EWP) – struktura przeznaczona wyłącznie dla firm prowadzących ewidencję przychodów (podatników ryczałtowych), zawiera m.in. kwoty poszczególnych przychodów czy daty wpisów;


WAŻNE

Małe i średnie firmy po raz pierwszy dane będą musiały przesłać do 27 lutego 2017 r. (za styczeń)!

Termin wysłania JPK
JPK przesyła się za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. 
Mali i średni przedsiębiorcy składają pierwszy raport za styczeń 2017 r. do 27 lutego 2017 r. (25 lutego 2017 r. wypada w sobotę).

 

2406945-podatki-pieniadze-657-323

Utrudnienia

Przepisy uchwalone w 2015 r. zobowiązywały mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców do przesyłania danych w formacie JPK dopiero od lipca 2018 roku. Tymczasem resort finansów niespodziewanie przyśpieszył datę wdrożenia tych zmian, nie konsultując ich z przedsiębiorcami. Oznacza to stosunkowo mało czasu na aktualizację oprogramowania oraz niespodziewane wydatki związane z kosztami rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.  Mali i średni przedsiębiorcy jeszcze przed 1 stycznia 2017r. muszą zadbać o odpowiedni program do prowadzenia księgowości, który pozwoli im na odpowiednie przygotowanie i przesyłanie JPK.

Businessman Looking At Document Through Magnifying Glass

Po co?

 • JPK wykorzystywany będzie do np. typowania podatników do kontroli. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia luki w VAT i CIT, wpływając na skuteczniejsze przeciwdziałania np. wyłudzeniom VAT. Wprowadzenie tego narzędzia służyć będzie zarówno uszczelnieniu podatków, jak i lepszemu zapewnieniu uczciwej konkurencji.
 • JPK ma za zadanie przyśpieszyć czynności sprawdzające, zlikwidować bariery w przekazywaniu danych elektronicznych i zapewnić skuteczniejsze reagowanie np. na przerzucanie dochodów do rajów podatkowych.

 

Wielkość firmy

Podmiot Mikro-przedsiębiorca Mały Przedsiębiorca Średni przedsiębiorca Duży przedsiębiorca
Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych) od 0 do 10 od 11 do 50 od 51 do 250 powyżej 250
Obroty netto (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych) do 2 mln EURO od 2 do 10 mln EURO od 10 do 50 mln EURO powyżej 50 mln EUR

“Przejrzyste i czytelne prawo”

Fragment omawianej ustawy:

“Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 12
w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na żądanie skierowane na podstawie art. 193a, art. 274c § 1 pkt 2 i art. 287 § 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 287 § 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w związku z art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także art. 13b ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

 

4 thoughts on “Kolejne ważne zmiany dla firm! Nowe zasady kontroli podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 1. Pingback: ❗❕ PODATKI I WAŻNE DATY. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY❗❕ – Biuro AMS Sp. z o.o.

 2. Współczuje tym, których zmiana dotyczy początku 2017 roku. Mnie na szczęście dopiero w 2018r. więc mam trochę więcej czasu by zapoznać się ze zmianami i odpowiednio się do nich przygotować.

 3. Dobrze, że są strony takie jak Wasza, która w prosty i czytelny sposób omawia takie zmiany i wiadomości. Gdy przeczytałem fragment omawianej ustawy złapałem się za głowę, zastanawiając się po co był mi tytuł magistra skoro nie potrafię zrozumieć żadnego zdania. Rząd powinien się zająć wprowadzeniem czytelniejszych przepisów, żeby każdy bez problemu mógł zrozumieć o czym jest dany projekt lub ustawa, niestety chyba im na tym nie zależy.

 4. Idea może i słuszna, niestety przyśpieszenie tych zmian bez konsultacji z przedsiębiorcami na pewno przyniesie dużo niepotrzebnych nerwów i problemów. Nie rozumiem dlaczego rząd, który miał wprowadzić JPK dla małych i średnich firm w 2018 roku nagle zdecydował się zmienić datę już na styczeń 2017r. Wątpię by większość firm zdawała sobie sprawę z takich zmian, większość moi znajomych po fachu nawet nie wie co to jest JPK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *