NIP na paragonie fiskalnym obowiązkowy od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów ulegną zmianie.

Przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał jego numer NIP. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury, a tym samym osoba prowadząca działalność straci możliwość rozliczenia zakupu w kosztach firmowych.

Robiąc zakupy firmowe, warto pamiętać aby od razu poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury
lub podać NIP przed wydrukowaniem paragonu.

SANKCJE:
W przypadku niedostosowania się do nowych przepisów zostanie nałożona kara finansowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, której dotyczy dane wykroczenie. Sankcje będą dotyczyły nie tylko sprzedawców, ale również przedsiębiorców, którzy zaksięgują wystawioną w ten sposób fakturę.

Wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP nabywcy na kwotę np.
1000 zł netto, obejmującej podatek VAT w wysokości 230 zł
grozi sankcją w wysokości 230 zł.

.

OSOBY FIZYCZNE:
Wprowadzane zmiany dotyczą wyłącznie przedsiębiorców, co oznacza, że osoby prywatne w dalszym ciągu będą mogły zażądać wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP.

.


FAKTURA DO PARAGONU:
Przedsiębiorca, ma obowiązek wystawić fakturę na tzw. „żądanie” na postawie paragonu fiskalnego w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

.

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

.

DLACZEGO TAKA ZMIANA?
Obowiązek zamieszczania NIP-u nabywcy na paragonie związany jest z występującymi w obrocie gospodarczym nadużyciami w zakresie wystawiania faktur. Nowe przepisy mają wyeliminować sytuacje, w których na podstawie zebranych paragonów od innych podmiotów firmy zwracają się z żądaniem wystawienia faktur (chociaż tak naprawdę nie dokonywały takich transakcji). Po otrzymaniu faktury nieuczciwi przedsiębiorcy na jej podstawie odliczają podatek VAT oraz pomniejszają wysokość podatku PIT, zaniżając tym samym zobowiązania podatkowe z tytułu VAT i PIT. Wprowadzenie obowiązkowego umieszczania NIP-u nabywcy na paragonie spowoduje, że paragony, które nie będą zawierać wymaganych danych, staną się bezużyteczne. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *