TARCZA ANTYKRYZYSOWA – 5 TYSIĘCY BEZZWROTNEJ POŻYCZKI


W sobotę 18 kwietnia weszły w życie znowelizowane przepisy tarczy antykryzysowej, dzięki której osoby posiadające jednoosobową działalność oraz mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników mogą ubiegać się o bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tysięcy złotych.

Zgodnie z pierwotną wersją tarczy antykryzysowej, pożyczka miała być udzielana jedynie firmą, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika, a jej umorzenie mogło wystąpić tylko wówczas, gdy przedsiębiorca taki wykazał, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia.

.

Dzięki nowelizacji ustawy z bezzwrotnej pożyczki mogą korzystać osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorcy. Dzięki temu ze zwolnienia skorzysta znacznie więcej firmy.


BEZZWROTNA POD JEDNYM WARUNKIEM
Pożyczka udzielana jest jednorazowo w wysokości 5 tysięcy złotych. Nie trzeba jej spłacać pod warunkiem, że w przeciągu 3 miesięcy od jej otrzymania nie zamknie się działalności oraz wystąpi się z wnioskiem o jej umorzenie.

WAŻNE
Jeśli działalność zostanie zamknięta lub nie wyśle się  wniosku o umorzenie to pożyczkę trzeba będzie spłacić. Czas spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Pożyczka udzielana jest jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.

Środki uzyskane z pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wydatków tych nie trzeba jednak dokumentować.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wnioski o tą pożyczkę składa się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć:
– przez Internet tutaj– mając profil zaufany,
– wysłać pocztą,
– włożyć do koperty i zanieść do urzędu pracy (będzie stała przed urzędem skrzynia, do której wrzuca się wnioski).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *