Urlop wypoczynkowy. Ile dni przysługuje pracownikowi?

8.07.14urlop630
Sezon wakacyjny w pełni! To wręcz idealna pora by wybrać się na zasłużony urlop regeneracyjny, który pozwala nabrać sił do dalszego pełnienia swoich obowiązków.
Wystarczy już tylko spakować walizki, powiedzieć szefowi “wracam za dwa tygodnie” i można korzystać z uroków słońca. Ale czy na pewno?
Jak jest w rzeczywistości?
Czy pracodawca może zabronić nam pójścia na urlop?
W świetle prawa nie, a co ważniejsze  – ma obowiązek pilnować by każdy pracownik z niego skorzystał.

1448971-Pracownikowi-przysluguje-prawo-do-corocznego-nieprzerwanego-platnego-urlopu

 

* Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części.*
W przypadku podzielenia urlopu na części, co najmniej jedna z nich powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

 

Niezależnie od tego, na jaki czas pracownik jest zatrudniony – na umowę o pracę czy to na okres próbny, czy na czas nieokreślony – przysługuje mu bezwzględne prawo do urlopu.

Dni wypoczynku zależą jedynie od okresu zatrudnienia:

 • 20 dni roboczych dla pracownika o stażu pracy krótszym niż 10 lat,
 • 26 dni roboczych dla osoby zatrudnionej przez co najmniej 10 lat.* Na rzeczywisty czas pracy składają się wszystkie okresy zatrudnienia. Nie mają przy tym znaczenia przerwy między kolejnymi stosunkami pracy, ani przyczyna ich ustania.

Oprócz przepracowanej liczby lat, do zakresu zatrudnienia wlicza się też okres edukacji:

 • nie więcej niż 3 lata dla zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,
 • maksymalnie 5 lat dla średniej szkoły zawodowej,
 • 5 lat dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i średniej szkoły zawodowej,
 • 4 lata dla średniej szkoły ogólnokształcącej,
 • 6 lat dla szkoły policealnej,
 • 8 lat dla szkoły wyższej (w tym także licencjat)* Należy jednak pamiętać, że wymienione lata nauki nie sumują się ze sobą. Wliczeniu do wymiaru urlopowego podlega najwyższy poziom edukacji osiągnięty przez pracownika.
Przykład
Osobie, która ukończyła liceum ogólnokształcące i studia, do okresu zatrudnienia wlicza się 8 lat, czyli okres nauki w szkole wyższej.
Po przepracowaniu dwóch lat uzyska już prawo do 26-dniowego urlopu.

Rozliczanie_urlopow_roku_6700576

Pierwszy urlop:

Pierwszy urlop przysługuje za przepracowany okres. Oznacza to, że pracownik, który podejmuje prace po raz pierwszy uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. (W przypadku 20 dni będzie to więc 1,6 dnia, a dla 26 dni – 2,2 dnia. Niepełne dni zaokrągla się w górę, ale w skali roku nie mogą przekroczyć całego wymiaru.)
Po przepracowanym roku pracownikowi przysługuje już 20 lub 26 dni, które może wykorzystać nawet od razu i  w całości.
Nie zmienia się to przy zmianie pracodawcy, a prawo do urlopu nabywa się z początkiem stycznia każdego roku.

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych:

 • Pracodawca ma obowiązek udzielić podwładnemu urlopu w tym samym roku, w którym pracownik uzyskał takie prawo. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego przysługuje tylko w wyjątkowych sytuacjach. Z tego samego względu, urlop powinien być wykorzystany w całości. Na wniosek pracownika, można go podzielić na części.
 • Terminy urlopów powinny być rozdysponowane na podstawie planu urlopowego. Przełożony ustala go w oparciu o wnioski pracowników oraz o czynniki pozwalające zachować sprawne funkcjonowanie organizacji. Datę wypoczynku można również ustalić w porozumieniu z poszczególnymi osobami bez konieczności tworzenia ogólnego terminarza. Może również zostać przesunięta na wniosek jednej ze stron. W tej sytuacji konieczna jest umotywowanie decyzji ważnymi przyczynami.

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem?

 • W przypadku niewykorzystania urlopu do końca roku kalendarzowego, nieważne czy z winy pracownika czy pracodawcy, staje się on urlopem zaległym. Powinien być wykorzystany w kolejnym roku do 30 września.
 • Prawa do urlopu wypoczynkowego nie można się zrzec – jeśli pracownik nie chce go wykorzystać dobrowolnie, pracodawca może go mimo sprzeciwu wysłać na zaległy urlop wypoczynkowy.
 • Tylko w jednej sytuacji możliwa jest wypłata ekwiwalentu pieniężnego – kiedy wykorzystanie urlopu jest niemożliwe z powodu zakończenia stosunku pracy.

Odwołanie pracownika z urlopu:
urlop_GroupEuroService___
Kodeks pracy dopuszcza odwołanie pracownika z urlopu, jeśli jest to uwarunkowane przez szczególne okoliczności. Może się okazać, że w danym terminie obecność podwładnego w pracy okazuje się niezbędna. W tej sytuacji, po stronie szefa leży jednak pokrycie wszystkich kosztów związanych z powrotem z wypoczynku (np. koszty przelotów czy rezygnacji z wycieczki).

________________
______________________

Biuro AMS życzy wszystkim urlopowiczom dużo słońca, niezapomnianych wrażeń oraz bezpiecznego powrotu do domu i pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *