Urzędy Skarbowe będą rozliczać PIT za podatnika. Zmiany od marca

1a4323bd-c5ce-4f70-8444-4797ef75ddc2
We wtorek 31 stycznia Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy zmiany urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika.
Po wprowadzeniu zmian taką możliwość będzie miało ponad 13 mln podatników PIT.

Dla kogo zmiany?
Urzędy skarbowe będą przygotowywać zeznania podatkowe dla:

  • emerytów i rencistów,
  • osób rozliczających się indywidualnie i wspólnie z małżonkiem,
  • osób samotnie wychowujących dzieci.

Jak to będzie wyglądać?
Urząd skarbowy dokona rozliczenia podatku PIT za dany rok – na podstawie złożonego wniosku oraz informacji od płatnika lub organu rentowego o jego dochodach. Dodatkowo osoby, za które rozliczy się urząd będą musiały złożyć wniosek dotyczący przekazania 1 proc. podatku dochodowego na wskazaną przez siebie organizacje pożytku publicznego.

Na sporządzenie zeznania urząd skarbowy będzie miał maksymalnie 5 dni roboczych. Podatnik otrzyma informację o sporządzeniu zeznania podatkowego na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe będzie udostępniane podatnikowi w systemie teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia.

Od kiedy?
Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r. Rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r.

Kiedy składać wniosek?
pitWniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy trzeba złożyć w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. Z kolei emeryci i renciści oświadczenie będą mogli złożyć do 30 kwietnia.
♦ Od 2018 r. wnioski do urzędu skarbowego będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia, a oświadczenia – od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *