Ważne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Rząd szykuje nową ustawę uderzając w agencje pracy tymczasowej. Nowe zapisy szczególną ochroną obejmą kobiety ciężarne, a wprowadzenie surowych kar ma wyegzekwować przestrzeganie prawa przez pracodawców. Zablokowana zostanie też możliwość zatrudniania pracowników tymczasowych przez kolejne lata.
Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2017r.

apt-825x340
Firmy coraz częściej korzystają z pracowników tymczasowych. Uważają, że taka forma pracy jest bardziej elastyczna i mniej obciążająca finansowo. W rezultacie rośnie liczba agencji pracy tymczasowej oraz przedsiębiorców korzystających z ich usług. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się informacje o nadużywaniu tej formy zatrudnienia oraz nieprzestrzeganiu praw pracowników tymczasowych. Dlatego ministerstwo przygotowało pakiet rozwiązań służących uporządkowaniu rynku pracy tymczasowej oraz zabezpieczeniu interesów i praw pracowników tymczasowych.
Najważniejsze zmiany:

♦ Kobieta w ciąży wykonująca pracę tymczasową, której umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 2-go miesiąca ciąży, będzie miała, z mocy prawa, przedłużoną umowę do dnia porodu. To oznacza, że nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, który wcześniej jej nie przysługiwał.

♦ Pracownik na umowie tymczasowej nie będzie mógł pracować dłużej niż 36 miesięcy. Za naruszenie tych limitów czasowych będzie groziła kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

♦ Wzrośnie liczka kontroli agencji tymczasowych oraz kar za naruszanie prawa wobec osób zatrudnionych tymczasowo. (od 3 tys. do 100 tys. zł)

♦ Agencje będą musiały podsiadać lokal. Do tej pory agencje mogły rejestrować swoją działalność mając jedynie wirtualną siedzibę.

♦ Pracodawca, do którego agencja kieruje pracowników tymczasowych, będzie musiał prowadzić ewidencję osób wykonujących u niego pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego.

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 6,5 tysięcy agencji zatrudnienia, które zatrudniających ponad 800 tys. pracowników do prac tymczasowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *