26 dni urlopu dla wszystkich niezależnie od stażu pracy. Bezpłatny urlop na żądanie. Rząd szykuje zmiany w Kodeksie Pracy.

Do marca 2018 roku specjalna Komisja ma przygotować nową wersję Kodeksu Pracy.
Po ich przedstawieniu – rząd zdecyduje, czy akceptuje te propozycje i zostaną wprowadzone w życie.

urlop

 Zgodnie z aktualnym stanem zapisanym w Kodeksie Pracy, pracownik w ciągu pierwszych dziesięciu lat pracy może liczyć na urlop w wymiarze 20. dni. (odbyta edukacja odpowiednio skraca ten okres). Dopiero gdy osiągnie odpowiedni staż pracy, przysługuje mu urlop w wymiarze 26. dni w roku. Zgodnie z propozycjami zmian każdemu pracownikowi na umowie o pracę będzie od razu przysługiwał (minimum) 26-dniowy urlop.

 Oprócz tego, że od początku pracownicy będą mogli korzystać z 26 dni wolnego, zakłady pracy będą jeszcze mogły wydłużyć ten okres. Z drugiej jednak strony nowe propozycje zakładają, że cały urlop trzeba będzie bezwzględnie wykorzystać w tym roku, za który przysługuje. Nie będzie można zostawiać sobie wolnych dni na kolejny rok. Obecnie przepisy nakazują wykorzystać urlop za rok, za który on przysługuje do końca września roku następnego; np. urlop przysługujący za 2017 r. należy wykorzystać do końca września 2018 r.

📌 Ma też zniknąć możliwość dorabiania na urlopie dla kogoś innego albo dla naszej firmy, ale na podstawie innej umowy. Jeśli już weźmiemy urlop, to pozostanie nam zajęcie się wszystkim innym, ale nie pracą zarobkową.

 

wykrzyknik1

Urlop na żądanie – bezpłatny.

Zgodnie z nowym Kodeksem Pracy za urlop na żądanie nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.
Nowe rozwiązanie podtrzymuje obowiązującą zasadę, w myśl której pracownik ma prawo do maksymalnie czterech dni urlopu na żądanie w roku.
Urlop na żądanie ma być urlopem bezpłatnym. Jednocześnie jednak każdy z czterech dni urlopu na żądanie nie będzie pomniejszał 26-dniowego wymiaru rocznego urlopy wypoczynkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *