Od dziś wchodzą zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej.

2450246-lekarz-szpital-657-323

 

12 stycznia wchodzą w życie zmiany dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 

Dla kogo?
Wprowadzone zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej :

  • pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza
  • pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni.


Kto skorzysta?

Osoby, które potencjalnie miały w chwili uzyskiwania świadczenia status członka rodziny lub mogły być objęte ubezpieczeniem z tytułu pobierania nauki (uczniowie i studenci). np:

  • dzieci niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny, które po przekroczeniu 18. roku życia traciły prawo do świadczeń, jeżeli rodzice nie dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
  • studenci, którzy podejmując pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy konieczne jest ponowne zgłoszenie ich do ubezpieczenia jako członków rodziny.

Zmiany
W obu sytuacjach pacjenci (lub ich opiekunowie prawni) będę mogli złożyć 1_WAR_8021017_1_oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską, podstawowe badania laboratoryjne oraz recepty. Koszty tych świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kary
Jeżeli zostanie udowodnione, że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo że nie posiadał takiego prawa, będzie musiał zwrócić Funduszowi koszty świadczeń, które nie wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej (np. refundacja leków, specjalistyczne badania). Nie będzie natomiast dochodzenia od takich osób kosztów świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wizyty i badań finansowanych przez lekarza POZ)

Prawo zadziała w wstecz

Nowe przepisy wprowadzają również możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozwiązanie przejścioweDiagnostyka-i-leczenie-chorób-serca
Obecne rozwiązanie jest tylko przejściowe.  Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od stycznia 2018 roku planowane jest całkowite odejście od zasady ubezpieczenia zdrowotnego.
od 2018r. wszyscy obywatele, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymają ją na równych zasadach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *