Od dziś wchodzą zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej.

Od dziś wchodzą zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej.

  12 stycznia wchodzą w życie zmiany dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej.  Dla kogo? Wprowadzone zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej : pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni. Kto skorzysta? Osoby, które potencjalnie miały w chwili uzyskiwania świadczenia status […]