30 kwietnia 2018 roku rusza ulga na start w składkach ZUS

CxixuRYXgAAKCjy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawy tworzące „Konstytucję Biznesu” (z pewnymi wyjątkami) wejdą w życie w dniu 30 kwietnia 2018r.

Od tego dnia zacznie również obowiązywać tzw. ulga na start.

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności nie muszą zgłaszać się do ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca będzie miał natomiast obowiązek zgłoszenia i opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.

Po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca będzie mógł przez kolejne 24 miesiące skorzystać z obecnie istniejącej ulgi tzw. małego ZUS. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie społeczne będą naliczone od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w roku 2018 jest to kwota 630 zł).

Warunkiem skorzystania z preferencji jest podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy bądź rozpoczęcie jej wykonywania po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zakończenia. Przedsiębiorca nie będzie mógł również wykonywać tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Z ulgi na start przedsiębiorca będzie mógł w każdej chwili zrezygnować i przez kolejne 24 miesiące opłacać składki na preferencyjnych warunkach tzw. mały ZUS.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *