PIT-12. Obowiązek rozliczenia podatku pracownika przez pracodawce.

afe5ee25522416-645-427-0-0-2000-1325Jeszcze tylko dzisiaj można złożyć u pracodawcy druk PIT-12. Dzięki niemu to pracodawca będzie miał obowiązek rozliczenia nas z podatku dochodowego. W innym przypadku trzeba to będzie zrobić samemu – do końca kwietnia.

Na wypełnienie i dostarczenie firmie, w której pracujemy, specjalnego dokumentu PIT-12 mamy czas do 9 stycznia. Pracodawca może oczywiście przyjąć nasze zlecenie po tej dacie, ale nie musi.

Co zrobić?

Formularz jest prosty i wymaga od nas wypisania swoich danych oraz nazwy urzędu skarbowego, nazwy pracodawcy i określenia roku, za który ma być zrobione rozliczenie, czyli wpisania liczby 2016 w odpowiednie pole pod tabelą – patrz formularz.

Pracodawca po otrzymaniu oświadczenia jest zobowiązany do obliczenia rocznego podatku danego pracownika na formularzu PIT-40, a potem musi przekazać go do końca lutego do urzędu skarbowego. Pracownik powinien otrzymać potwierdzenie w postaci kopii zeznania podatkowego.

Warunki:
Z tej możliwości można skorzystać tylko wtedy, kiedy w całym roku podatkowym uzyskiwaliśmy dochód tylko u jednego pracodawcy oraz nie będziemy korzystać z odliczeń, z wyjątkiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *