Urlop szkoleniowy. Kiedy i komu przysługuje?

Październik coraz bliżej, a w raz z nim rozpoczyna się nowy rok akademicki. urlop_GroupEuroService___
Warto zatem przypomnieć o URLOPIE SZKOLENIOWYM, który może zagwarantować nam nawet do 21 dni płatnego, dodatkowego urlopu.

Kiedy?
Zwykły urlop wypoczynkowy zagwarantowany jest ustawowo i trwa 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. Pracownik musi wykorzystać ten czas na regeneracje sił, co przekłada się na efektywniejsze wykonywanie pracy po powrocie z wypoczynku – to główny cel w przyznawaniu urlopu.
Podobnie jest w przypadku urlopu szkoleniowego.

Pracownik na umowie o pracę nie tylko musi odpoczywać, powinien też podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Jeśli pracownik dokształca się na polecenie lub za zgodą pracodawcy może liczyć na urlop szkoleniowy oraz zwolnienia z części dnia pracy.

773332-shutterstock-85474510-657-323

Wymiar urlopu szkoleniowego zależy od rodzaju egzaminu, do którego pracownik będzie podchodził. Nie każdy egzamin gwarantuje urlop, a jedynie taki, który zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdza konkretne kwalifikacje zawodowe.
–  6 dni urlopu – przy przystępowaniu do egzaminów eksternistycznych,
6 dni urlopu – dla osób zdających maturę,
6 dni urlopu – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
21 dni urlopu – jedynie w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej i podejście do obrony.

Urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy są płatne. Wynagrodzenie jakie za nie przysługuje jest równe wynagrodzeniu za czas urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności
– pokryć opłaty za kształcenie,
– przejazd,
– podręczniki
– zakwaterowanie.

 

Ważne!

Urlop szkoleniowy przysługuje tylko w trakcie kształcenia się. Jeżeli w okresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego, wówczas urlop przepada. Za niewykorzystany urlop nie przysługują również

914975-urlop-szkoleniowy-przysluguje-w-zakresie-osob-odbywajacych-studia-wyzsze-w__c_0_0_557_321
Urlop szkoleniowy nie jest przymusowy i nie zawsze jest obowiązkowy. Jeśli „uczeń” nie zgłosi się po urlop, szef nie musi mu o takiej możliwości przypominać.

Urlop szkoleniowy nie przysługuje uczestnikom studiów podyplomowych, 

 

Dokształcanie
Mogą występować sytuacje, w których pracodawca nie jest zainteresowany edukacyjnymi planami pracownika i nie zamierza w nich uczestniczyć. W takim przypadku mamy do czynienia z dokształcaniem, o którym mowa w art. 1036 K.p., tj. podejmowanym bez zgody czy inicjatywy pracodawcy. Jakiekolwiek uprawnienia pracownika z tego tytułu zależą tylko od wzajemnego porozumienia się pracodawcy i pracownika. Jeżeli strony umownie ustalą, że pracownikowi przysługuje bezpłatny urlop w związku z kształceniem, to takie porozumienie będzie wiążące. Jego zawarcie nie jest jednak obowiązkiem pracodawcy.

____
__________________

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *