Obowiązek płacenia składek ZUS przez emigrantów? Nowy pomysł Państwowej Inspekcji Pracy.

Wegry_5906109

Na chwilę obecną Polskie prawo nie wymaga od Obywateli Unii Europejskiej obowiązku posiadania pozwolenia na pracę na terenie RP i zgodnie z art. 39 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą być zatrudniani na takich samych zasadach, jak Polacy.
Osoby, które są  spoza Unii muszą posiadać ważną wizę (lub inny dokument, który uprawnia je do pobytu na terytorium Polski) i mogą wykonywać tylko tę pracę, która została wskazana w zezwoleniu.

Polscy pracodawcy mogą zatrudniać cudzoziemców zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło lub umowy zlecenie. W przypadku obowiązku ubezpieczenia społecznego decydującym kryterium jest rodzaj pracy i miejsce, w którym się ją wykonuje.

.

.
Polski pracodawca powinien zgłosić cudzoziemca do ZUS, jeśli tylko stwierdzi, że – z tytułu zawartej umowy – podlega on ubezpieczeniu społecznemu. No właśnie. Powinien, ale nie musi.
.

Setki tysięcy pracujących w Polsce cudzoziemców (głównie Ukraińców, Białorusinów i Rosjan) nie płaci składek społecznych. Nic więc dziwnego, że pojawiła się propozycja zmiany, która zakłada zakazanie pracodawcom podpisywanie z emigrantami nieoskładkowanych umów.
.

Jak wynika z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcje Pracy, przedsiębiorcy, którzy mogą korzystać z wielu ułatwień przy zatrudnianiu emigrantów, coraz częściej wybierają jednak nieoficjalne sposoby pozyskiwania ich do pracy. Wzrasta liczba zatrudnianych osób, które nie mają pozwolenia na pracę w Polsce, nadużywa się również umów o dzieło, przy których nie ma obowiązku opłacania ZUS-owskich składek.

313363e6-a6a3-445e-9f75-c8735c40074f

Wnioski nasuwają się proste – każdy cudzoziemiec zatrudniony na podstawie nieoskładkowanej umowy oznacza olbrzymie straty dla budżetu państwa.

Departament Legalności Zatrudnienia szacuje, że w samym roku 2015 w Polsce na podstawie umowy o dzieło pracowało aż 240 tys. cudzoziemców. Zakładając, że każdy z nich zacząłby opłacać składki budżet  przeznaczony na ubezpieczenia społeczne wzrósłby o 180 mln zł miesięcznie.

Szacuje się, że obecnie tylko 200 tys. cudzoziemców pracujących w naszym kraju opłaca składki, przy około 800 tys.  zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców.


*Najwięcej emigrantów zatrudnia się do prac budowlanych i rolnych.

 

Będą zmiany?

Przy tak zobrazowanych danych nie dziwi propozycja znowelizowania ustawy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Państwowa Inspekcja Pracy proponuje nałożenie obowiązku na pracodawców, by Ci zatrudniali emigrantów do pracy na etat lub oskładkowane umowy. Postuluje również zwiększenie kar finansowych dla firm, które nie stosują się do przepisów.

 

Na chwilę obecną pomysł najbardziej krytykuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, ale to chyba nikogo nie dziwi.
W końcu to właśnie oni mają najwięcej do stracenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *