Decyzja zapadła! Minimalna stawka na umowach zlecenie wyniesie 12 złoty brutto.

wspolpraca-praca-zgoda-uscisk-dloni_22247472

Niedawno pisaliśmy o decyzji Polskiego rządu, który zapowiedział podwyżkę płac minimalnych do 2 tysięcy złotych brutto, a stawki godzinowej do 13 złotych za godzinę.  Ustawa ta miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i zakładała podwyżkę tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wszystko wskazywało na to, że sytuacja osób na umowach zlecenie się nie zmieni, a jednak.
Na dniach Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie z nią wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. – ok. 13 zł.

*Za przyjęciem ustawy głosowało 380 posłów, 47 było przeciwko, a 14 wstrzymało się od głosu.

7953640-900-600 Minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., ale część przepisów ustawy ma wejść w życie wcześniej – w dniu ogłoszenia ustawy i 1 września br.

„Zależy nam niezwykle by w Polsce pracownicy byli godnie wynagradzani. Mam nadzieję, że ta ustawa kończy czas patologii w wynagradzaniu polskiego pracownika”  – Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

W ustawie zapisano, że minimalna stawka godzinowa wyniesie 12 zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Ponieważ w 2017 r. będzie obowiązywała nowa kwota wynagrodzenia minimalnego ( 2 tys. zł brutto), również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana.

Zasady:

  • Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia – według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.
  • Wynagrodzenie wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej ma być wypłacane w formie pieniężnej, co najmniej raz w miesiącu.
  • I co bardzo ważne – dodatek za pracę w porze nocnej nie będzie wliczany do wynagrodzenia.

Kontrola i kary:

  • Państwowa Inspekcja Pracy uzyska prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia, bez uprzedzenia przedsiębiorców, o każdej porze dnia i nocy. PIP ma kontrolować, czy podmiot wypłacił minimalną stawkę godzinową, będzie też mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.
  • Przewidziano także sankcje za naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej. (grzywna od 1 tys. do 30 tys. zł.)

Prognozy:

  • Na razie wszyscy podchodzą z optymizmem do tych zmian. Sytuacja na rynku prac coraz bardziej się poprawia, więc są spore szanse, że pracodawcy poradzą sobie z nadchodzącymi zmianami. Pracodawcy i związkowcy zawarli kompromis w Radzie Dialogu Społecznego i przystali na propozycje rządu.
  • Co prawda powoli pojawiają się obawy o mniejsze firmy i instytucje, które mogą nie udźwignąć tych zmian oraz możliwość ich ucieczki do szarej strefy, jednak póki co rząd jest dobrej myśli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *