Podwyżka emerytur i rent w 2017 r. potwierdzona!

61005_emeryci-nie-ciesza-sie-z-podwyzek_1


Wczoraj (25.10.) rząd przyjął projekt ustawy podwyższający najniższą emeryturę i rentę do 1000 zł miesięcznie .

Obecnie najniższa emerytura wynosi 882 zł 56 gr.
Zmiany i waloryzacja świadczeń mają wejść w życie 1 marca 2017 r.

.

Ile?

  • Wysokość najniższej emerytury wzrośnie z 882 zł 56 groszy do 1000 zł.
  • Renta socjalna – z kwoty 741,35 gr. do kwoty 840 zł 
  • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – z kwoty 676,75 gr. do kwoty 750 zł.

.
HACZYK592412-emeryt-fot
Skokowa podwyżka nie obejmie osób, które nie wypracowały minimalnego stażu emerytalnego, który gwarantuje prawo do najniższego świadczenia. Obecnie wynosi on 25 lat dla mężczyzn i  22 lata dla  kobiet. Podwyżka nie obejmie na przykład osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. To dlatego, że ich świadczenia wyliczane były według starych zasad. Pozwalały one przejść na emeryturę już po przepracowaniu 15 lat (kobiety) lub 20 lat (mężczyźni). Tytułowe 1000 zł dostanie dlatego około 80 tys. emerytów, z czego 90 proc. stanowią kobiety.

.
Co z pozostałymi?
Ci emeryci i renciści, którzy nie przekraczają świadczeń w wysokości 1369,86 zł. otrzymają podwyżkę o co najmniej 10 zł.  Pozostali zgodną ze wskaźnikiem waloryzacji, który ma wynosić 0.73%.
.

Jak obliczyć?

 Podwyżkę można wyliczyć, mnożąc dotychczasową wysokość emerytury przez 1,0073. Jeśli ktoś otrzymuje np. 1500 zł emerytury, to po waloryzacji otrzyma 1510,95 zł.

polsce_przybywa_emerytow_6031238
Poprzednie zasady
Zasady waloryzacji, które obowiązują obecnie zakładają, że wszystkie świadczenia są podwyższane o ten sam procent czyli im niższe świadczenie, tym niższa kwota podwyżki. Gdyby te zasady miały obowiązywać dalej najniższe emerytury wzrosłyby tylko o 6,44 zł.
.
Koszt zmian
Łącznie na zmianach ma skorzystać około 3 mln osób. Koszty waloryzacji sięgną ponad 2 mld 600 mln zł. Rząd uspokaja – kwota ta mieści się w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *